Advies Mytylschool Tilburg

 

De ‘Automaat op maat’ is een online platform waarin kant en klare lessen staan, gemaakt voor en door docenten (eventueel in samenwerking met culturele instellingen en kunstenaars), die alle docenten kunnen gebruiken. Nadat alle stappen van het advies zijn doorlopen zijn er twee leerlijnen ontwikkeld en vormgegeven. Dit zou de eerste input kunnen zijn voor de ‘Automaat op maat’. Andere Mytylscholen kunnen hier hun vormgegeven leerlijnen invoeren en zo wordt de automaat een verzamelbron voor een diversiteit aan goede kunsteducatieve lessen. Docenten hoeven hierdoor niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen succesvolle lessen, kennis en samenwerkingen met culturele instellingen en kunstenaars gedeeld worden. Dit platform blijft daardoor het vergroten en verbreden van kennis van docenten op het gebied van kunsteducatie in stand houden.

In de automaat kunnen zowel kunsteducatieve lessen worden gezet die vakoverstijgend zijn, maar het biedt ook inspiratie voor het vak kunst.Kenmerken van het type leerling, leerjaar, leerperiode (thema), vak en kunstvorm moeten worden toegekend aan de opdrachten, zodat de automaat de opdrachten op deze manier kan sorteren. Per school kan de automaat ook aangeven wat het budget per klas/leerling nog is en wat de kosten zijn die gemaakt worden voor de desbetreffende les. Het hele onderzoek lees je HIER

Het advies is dan ook om de lessen te ontwikkelen volgens het construct van de automaat. Zie onderstaand schema: