Beleidsadvies Bonnefanten Museum

De nieuwe uitdagingen die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt vraagt niet alleen om praktische oplossingen, maar ook om creatieve inhoudelijke visie. Dit beleidsadvies komt voort uit de vraag wat de functie en verantwoordelijkheid kan zijn van het Bonnefantenmuseum in Maastricht in de vluchtelingenthematiek. 

De missie van het Bonnefantenmuseum is verwoord in de motto’s ‘Getting the bigger picture’ en ‘Curating Communities’. Het Bonnefantenmuseum heeft als visie de draaischijf te zijn tussen wat er in de wereld gebeurt en hoe kunst zich tot die wereld verhoudt. Dit houdt in dat het Bonnefantenmuseum verbindingen legt tussen kunst en verschillende gemeenschappen in de vorm van co-eigenaarschap: de gemeenschap heeft inspraak op het museumbeleid. Het museum richt zich op publiek van alle leeftijden en wil hen uitdagen om kritisch na te denken over vraagstukken van kunst en samenleving. 

De aanbeveling die in dit beleidsadvies wordt uitgewerkt houdt het volgende in: 

Het museum profileert zich vanaf najaar 2016 met geëngageerde tentoonstellingen, wat zich uit in een jaarlijks wisselende expositie rondom een actueel maatschappelijk thema. De eerste tentoonstelling zal op korte termijn (najaar 2016) voortkomen uit de vluchtelingenthematiek, en op lange termijn (2016 - 2021) uit toekomstige actualiteiten. De geselecteerde geëngageerde kunstenaars tonen diverse visies op het gekozen actuele thema. Bezoekers van alle leeftijden en etniciteiten wordt met de tentoonstelling een spiegel voorgehouden, zij worden aan het denken gezet en aangezet tot discussie, waardoor sociale cohesie ontstaat. Het Bonnefantenmuseum faciliteert de discussie zowel online als op locatie. 

De geëngageerde tentoonstellingen die het Bonnefantenmuseum presenteert, zullen voor het publiek van alle leeftijden en etniciteiten op de lange termijn leiden tot meer begrip en respect voor elkaar. Het Bonnefantenmuseum zal in 5 jaar uitgroeien tot hèt museum op het gebied van geëngageerde kunst.

 

Lees het hele advies HIER