Instawalk Jeruzalem

Woningbouwvereniging Tiwos gaat de wijk uitbreiden met nieuwe koopwoningen aan de waterkant van de wijk. Jeruzalem wordt dus groter en de nieuwbouwwoningen gaan een heel ander publiek aantrekken. 

De huidige bewoners staan er voor open dat de wijk wordt uitgebreid, zij hopen dat er zo nieuw leven in de wijk komt en dat er weer meer saamhorigheid ontstaat.

Uit onderzoek blijkt dat de ‘nieuwe’ bewoner van Jeruzalem iemand is die in de wijk is komen wonen omdat er mooi gelegen, betaalbare nieuwbouw woningen staan. Zij kennen vaak het imago van de wijk, maar willen er graag aan bijdragen om dit imago te verbeteren. Ze hebben de intentie om verbinding maken met de wijk. Het zijn jonge mensen, veelal starters met een gezin, maar zij hebben ook een druk (sociaal) eigen leven en zitten niet altijd te wachten op contact met de buren. Enerzijds willen zij bijdragen, maar het moet ook niet te veel tijd en inspanning kosten. 

De oude bewoners zijn mensen die vaak al heel lang in de wijk wonen. Ze hebben over het algemeen meer vrije tijd, omdat zij met pensioen zijn, in ploegendiensten werken of omdat zij een uitkering hebben. Zij maken graag contact en veel weten over de wijk. Ze zijn trots op waar ze wonen en vertellen graag over hun ervaringen en herinneringen met de wijk. Ook zij hebben last van het imago van de wijk en vinden dat zij ‘hun’ wijk moeten verdedigen.

Doordat de oude bewoners graag meer saamhorigheid willen in de wijk en de nieuwe bewoners wat meer afstand bewaren, doordat ze minder behoefte hebben om allerlei activiteiten te ondernemen in de wijk zou er een kloof kunnen ontstaan tussen oud en nieuw. En dat terwijl er juist behoefte is aan meer kleur en een positievere beeldvorming van de wijk. Hoe ga je de ‘oude’ bewoners van Jeruzalem en de ‘nieuwe’ bewoners van Jeruzalem met elkaar verbinden, zodat er saamhorigheid en positiviteit ontstaat in de wijk, waar zowel de oude als de nieuwe bewoners zich prettig bij voelen?


Dit projectvoorstel is met name gericht op de nieuwe bewoners. De nieuwe bewoners komen niet snel in de wijk zelf, omdat er bijvoorbeeld geen supermarkt, winkels of sportschool zit. Om in een nieuwe wijk goed te kunnen aarden is het belangrijk dat je de wijk leert kennen. Als je meer over de wijk weet, voel je je meer verbonden met wijk en de mensen die er wonen. Je wilt weten wat voor mensen er wonen, wat de bijzondere verhalen van de wijk zijn en de leukste plekken van de wijk ontdekken. Dit alles moet wel op een laagdrempelige manier kunnen, het moet geen ‘verplichting’ zijn, want dan gaat het mensen tegen staan. Omdat de nieuwe bewoners nog relatief jong zijn, moet het iets van deze tijd zijn, maar wel iets waar iedereen mee om kan gaan. En er mag creativiteit in zitten, ze mogen zelf experimenteren.

Er zal een eerste stap gezet worden om nieuwe bewoners over de drempel te trekken om op pad te gaan in de wijk. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen is de Instawalk ontwikkeld. Een instawalk is een groepswandeling onder begeleiding van een gids, in dit geval een ‘oude’ bewoner van Jeruzalem, die vanuit zijn eigen beleving de prachtigste verhalen kan vertellen. Deze werkt vrijwillig mee aan het project, zij zijn trots op hun wijk en willen graag de nieuwe bewoners bij de wijk betrekken. De oude bewoners kunnen op deze manier contact leggen met de nieuwe bewoners en hen enthousiasmeren om te participeren in de wijk.

 

Bekijk de instawalk HIER