Op deze pagina presenteer ik mijn werk als Kunsteducator. Ik zal diverse projecten toelichten die ik voor mijn opleiding aan de Fontys Master Kunsteducatie en daarbuiten heb gemaakt presenteren.

Afstudeeronderzoek 'Erfgoed als winst?!'

Mijn afstudeeronderzoek voor de Master Kunsteducatie heeft als titel 'Erfgoed als winst?! Er wordt onderzocht wat erfgoededucatie kan toevoegen aan het MBO Toerisme onderwijs. 

1502977311451.png

Om het volledige onderzoek te lezen Klik hier

 

Advies Mytylschool Tilburg

De ‘Automaat op maat’ is een online platform waarin kant en klare lessen staan, gemaakt voor en door docenten (eventueel in samenwerking met culturele instellingen en kunstenaars), die alle docenten kunnen gebruiken. Nadat alle stappen van het advies zijn doorlopen zijn er twee leerlijnen ontwikkeld en vormgegeven. Dit zou de eerste input kunnen zijn voor de ‘Automaat op maat’. Andere Mytylscholen kunnen hier hun vormgegeven leerlijnen invoeren en zo wordt de automaat een verzamelbron voor een diversiteit aan goede kunsteducatieve lessen. Docenten hoeven hierdoor niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen succesvolle lessen, kennis en samenwerkingen met culturele instellingen en kunstenaars gedeeld worden. Dit platform blijft daardoor het vergroten en verbreden van kennis van docenten op het gebied van kunsteducatie in stand houden.

In de automaat kunnen zowel kunsteducatieve lessen worden gezet die vakoverstijgend zijn, maar het biedt ook inspiratie voor het vak kunst.Kenmerken van het type leerling, leerjaar, leerperiode (thema), vak en kunstvorm moeten worden toegekend aan de opdrachten, zodat de automaat de opdrachten op deze manier kan sorteren. Per school kan de automaat ook aangeven wat het budget per klas/leerling nog is en wat de kosten zijn die gemaakt worden voor de desbetreffende les. Het hele onderzoek lees je HIER

Het advies is dan ook om de lessen te ontwikkelen volgens het construct van de automaat. Zie onderstaand schema:

 

Instawalk Jeruzalem

Woningbouwvereniging Tiwos gaat de wijk uitbreiden met nieuwe koopwoningen aan de waterkant van de wijk. Jeruzalem wordt dus groter en de nieuwbouwwoningen gaan een heel ander publiek aantrekken.

De huidige bewoners staan er voor open dat de wijk wordt uitgebreid, zij hopen dat er zo nieuw leven in de wijk komt en dat er weer meer saamhorigheid ontstaat.

Uit onderzoek blijkt dat de ‘nieuwe’ bewoner van Jeruzalem iemand is die in de wijk is komen wonen omdat er mooi gelegen, betaalbare nieuwbouw woningen staan. Zij kennen vaak het imago van de wijk, maar willen er graag aan bijdragen om dit imago te verbeteren. Ze hebben de intentie om verbinding maken met de wijk. Het zijn jonge mensen, veelal starters met een gezin, maar zij hebben ook een druk (sociaal) eigen leven en zitten niet altijd te wachten op contact met de buren. Enerzijds willen zij bijdragen, maar het moet ook niet te veel tijd en inspanning kosten.

De oude bewoners zijn mensen die vaak al heel lang in de wijk wonen. Ze hebben over het algemeen meer vrije tijd, omdat zij met pensioen zijn, in ploegendiensten werken of omdat zij een uitkering hebben. Zij maken graag contact en veel weten over de wijk. Ze zijn trots op waar ze wonen en vertellen graag over hun ervaringen en herinneringen met de wijk. Ook zij hebben last van het imago van de wijk en vinden dat zij ‘hun’ wijk moeten verdedigen.

Doordat de oude bewoners graag meer saamhorigheid willen in de wijk en de nieuwe bewoners wat meer afstand bewaren, doordat ze minder behoefte hebben om allerlei activiteiten te ondernemen in de wijk zou er een kloof kunnen ontstaan tussen oud en nieuw. En dat terwijl er juist behoefte is aan meer kleur en een positievere beeldvorming van de wijk. Hoe ga je de ‘oude’ bewoners van Jeruzalem en de ‘nieuwe’ bewoners van Jeruzalem met elkaar verbinden, zodat er saamhorigheid en positiviteit ontstaat in de wijk, waar zowel de oude als de nieuwe bewoners zich prettig bij voelen? Dit projectvoorstel is met name gericht op de nieuwe bewoners. De nieuwe bewoners komen niet snel in de wijk zelf, omdat er bijvoorbeeld geen supermarkt, winkels of sportschool zit. Om in een nieuwe wijk goed te kunnen aarden is het belangrijk dat je de wijk leert kennen. Als je meer over de wijk weet, voel je je meer verbonden met wijk en de mensen die er wonen. Je wilt weten wat voor mensen er wonen, wat de bijzondere verhalen van de wijk zijn en de leukste plekken van de wijk ontdekken. Dit alles moet wel op een laagdrempelige manier kunnen, het moet geen ‘verplichting’ zijn, want dan gaat het mensen tegen staan. Omdat de nieuwe bewoners nog relatief jong zijn, moet het iets van deze tijd zijn, maar wel iets waar iedereen mee om kan gaan. En er mag creativiteit in zitten, ze mogen zelf experimenteren.

Er zal een eerste stap gezet worden om nieuwe bewoners over de drempel te trekken om op pad te gaan in de wijk. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen is de Instawalk ontwikkeld. Een instawalk is een groepswandeling onder begeleiding van een gids, in dit geval een ‘oude’ bewoner van Jeruzalem, die vanuit zijn eigen beleving de prachtigste verhalen kan vertellen. Deze werkt vrijwillig mee aan het project, zij zijn trots op hun wijk en willen graag de nieuwe bewoners bij de wijk betrekken. De oude bewoners kunnen op deze manier contact leggen met de nieuwe bewoners en hen enthousiasmeren om te participeren in de wijk.

Bekijk de instawalk HIER

 

Beleidsadvies Bonnefanten Museum

De nieuwe uitdagingen die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt vraagt niet alleen om praktische oplossingen, maar ook om creatieve inhoudelijke visie. Dit beleidsadvies komt voort uit de vraag wat de functie en verantwoordelijkheid kan zijn van het Bonnefantenmuseum in Maastricht in de vluchtelingenthematiek. 

De missie van het Bonnefantenmuseum is verwoord in de motto’s ‘Getting the bigger picture’ en ‘Curating Communities’. Het Bonnefantenmuseum heeft als visie de draaischijf te zijn tussen wat er in de wereld gebeurt en hoe kunst zich tot die wereld verhoudt. Dit houdt in dat het Bonnefantenmuseum verbindingen legt tussen kunst en verschillende gemeenschappen in de vorm van co-eigenaarschap: de gemeenschap heeft inspraak op het museumbeleid. Het museum richt zich op publiek van alle leeftijden en wil hen uitdagen om kritisch na te denken over vraagstukken van kunst en samenleving. 

De aanbeveling die in dit beleidsadvies wordt uitgewerkt houdt het volgende in: 

Het museum profileert zich vanaf najaar 2016 met geëngageerde tentoonstellingen, wat zich uit in een jaarlijks wisselende expositie rondom een actueel maatschappelijk thema. De eerste tentoonstelling zal op korte termijn (najaar 2016) voortkomen uit de vluchtelingenthematiek, en op lange termijn (2016 - 2021) uit toekomstige actualiteiten. De geselecteerde geëngageerde kunstenaars tonen diverse visies op het gekozen actuele thema. Bezoekers van alle leeftijden en etniciteiten wordt met de tentoonstelling een spiegel voorgehouden, zij worden aan het denken gezet en aangezet tot discussie, waardoor sociale cohesie ontstaat. Het Bonnefantenmuseum faciliteert de discussie zowel online als op locatie. 

De geëngageerde tentoonstellingen die het Bonnefantenmuseum presenteert, zullen voor het publiek van alle leeftijden en etniciteiten op de lange termijn leiden tot meer begrip en respect voor elkaar. Het Bonnefantenmuseum zal in 5 jaar uitgroeien tot hèt museum op het gebied van geëngageerde kunst.

 

Lees het hele advies HIER