De afgelopen weken hebben leerlingen van BS Uniek in Hoeven de Workshop journalistiek gevolgd. In 7 lessen is toegewerkt naar een geheel eigen krant, welke in de laatste les, op 5 juli 2018 is gepresenteerd. In dit album zijn de resultaten en wat sfeerfoto's te zien.